Gdy nałóg zaczyna odbierać kontrolę nad samym sobą

Człowiek jest jedyną istotą żywą, która posiada rozum, ma świadomość siebie samego, świadomość własnej świadomości oraz istnienia świata zewnętrznego, w którym żyje i funkcjonuje. Zatem jest człowiek niezwykle wyjątkowych stworzeniem, któremu przysługuje też z tej racji przysługują wyjątkowe przywileje i prawa. Więcej

Małżeństwo – przedmiot sporu?

Rodzina, w pełnym tego słowa rozumieniu, oznacza parę małżeńską, czyli ojca i matkę oraz ich potomstwo. Taki sposób rozumienia tego terminu jest bodajże jedynym właściwym, mimo sporów, jakie pojawiają się w ostatnich latach w związku z prawem do wychowywania dzieci przez pary homoseksualne i zawierania legalnych związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. Więcej

Dzielmy się tym, co? nasze?

W ludzkiej naturze leżało zawsze bardzo restrykcyjne podejście do kwestii własności, prawa do posiadania dóbr materialnych oraz wszelkiego innego rodzaju własności. Wynika to z faktu, że człowiek, jako jedyna istota rozumna, potrafi ogarnąć umysłem swoje otoczenie, kwestie bycia w świecie, podejmowania jakichkolwiek działań oraz ich celów. Te zaś są w większości determinowane chęcią zdobycia mienia, dobrej opinii, praw do własności dóbr materialnych, przedmiotów, ziemi, przywilejów, pozycji społecznej etc. Więcej

Twoje małżeństwo jest w twoich rękach

Jedną z piękniejszych form spędzenia życia we dwoje, jest wybór drogi małżeńskiej, czyli życia w związku formalnym, z pełnią praw obywatelskich i społecznych należnych każdemu, kto znajduje się w takim stanie cywilnym. Dodatkowo dla osób, które deklarują się, jako wyznawcy wiary katolickiej, decyzja o ślubie i spędzeniu życia razem, jest traktowana, jako wybór powołania, uwieńczonego sakramentalnym ?tak?, czyli życie w związku uświęconym przez Kościół Katolicki. Więcej