Grupowo ubezpieczeni ? ubezpieczenie radców prawnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Każdy radca prawny wykonujący czynnie swoje czynności zawodowe jest z automatu obejmowany ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w ramach składki członkowskiej opłacanej comiesięcznie w właściwej sobie Okręgowej Izbie zrzeszającej przedstawicieli tej profesji. Okręgowe Izby Radców Prawnych dbają o to, by składki były odprowadzanie na czas i w wymaganej kwocie. Nieopłacenie ich bowiem skutkuje skreśleniem z listy radców prawnych, co niewątpliwie jest bardzo dotkliwe w skutkach. Więcej