Korzystanie z pomocy radców prawnych

Radcowie prawni zaliczani są do grona zawodów, których wykonywanie wiąże się nie tylko z prestiżem i uznaniem społecznym, ale także wielką odpowiedzialnością za losy innych ludzi. Nierzadko od decyzji podejmowanych przez radców prawnych zależą losy ludzi, ważą się istotne dla nich kwestie majątkowe i rodzinne. Każdy błąd i zaniedbanie po stronie radcy prawnego, może mieć bardzo dotkliwe skutki, nierzadko nieodwracalne. Dlatego właśnie, przedstawiciele tejże profesji zobligowani są do posiadania ubezpieczenia radców prawnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej: https://radca-prawny.iexpert.pl/ubezpieczenie-majatkowe-kancelarii-radcy-prawnego/). Więcej