Radca prawny – praktyka zawodowa

Radca prawny na mocy stosownej ustawy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Program ubezpieczenia radców prawnych (https://radca-prawny.iexpert.pl/) złożony jest z dwóch, podstawowych elementów, czyli z podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie indywidualne) oraz z dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie grupowe). Oba rodzaje ubezpieczeń różnią się od siebie zarówno wysokością sumy gwarancyjnej, jak i czasem ochrony oraz jego zakresem. I tak OC podstawowe: Więcej