Czy radca prawny może się pomylić?

Każdy radca prawny, podobnie zresztą jak i adwokat, zobowiązany jest do tego, by z należytą starannością obsługiwać swoich klientów. Rady i działania tychże prawników muszą być zawsze nie tylko przemyślane, ale także i poparte wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Prawnik nie powinien zgadywać, nie powinien również wprowadzać swoich klientów w błąd. Zdarzyć się może jednak tak, że uczyni to zupełnie nieświadomie. Co wówczas? Więcej

Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Nie można mówić o staranności podwyższonej, a już zwłaszcza o staranności maksymalnej. Staranność wymagana od radcy prawnego, notariusza czy też adwokata, powinna posiadać znamiona staranności przeciętnej, choć zaznaczyć należy, że w odniesieniu do przedstawicieli tejże profesji, staranność ta musi być znacznie większa niż staranność do jakiej zachowania zobowiązany byłby przeciętny obywatel. Więcej