Dobrowolne ubezpieczenie radcy prawnego

Ubezpieczenie radcy prawnego (https://radca-prawny.iexpert.pl/), do jakiego zobligowany jest radca prawny ma na celu ochronę interesów jego samego oraz klientów na rzecz których świadczy swoje usługi. Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia dotyczy jego podstawowej formy, istnieje jednak możliwość doubezpieczenia się. Możliwość dzięki której można podwyższyć sumę gwarancyjną, okres ochrony oraz zakres ubezpieczenia. Więcej