Radca prawny i usługi przez niego świadczone

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym swoim klientom szeroko rozumianą pomoc prawną, która w szczególności polega na:

  • udzielaniu im porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • a także występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy swojego klienta.

Więcej