Czy mamy do czynienia z rażącym niedbalstwem?

Ciężko znaleźć jednoznaczną definicję pojęcia rażące niedbalstwo. Termin ten jest wręcz niedefiniowalny, przez to nastręcza on wiele trudności w kwestiach interpretacyjnych, w szczególności tych związanych z kwestiami odszkodowawczymi związanymi z ubezpieczeniami zawodowymi.

Czym jest rażące niedbalstwo?

W praktyce odszkodowawczej, stosowanej przez ubezpieczycieli, zagadnienia dotyczące odpowiedzialności ubezpieczającego za szkody popełnione w wyniku winy umyślnej ubezpieczonego dość często są zrównywane z właśnie z działaniem w wyniku rażącego niedbalstwa

Autor zdjęcia: Skley

Najczęściej przyjmuje się w takim wypadku, że chodzi tu o niezachowanie staranności, jakiej należałoby oczekiwać od osoby wykonującej daną profesję. O rażącym niedbalstwie mówimy przede wszystkim wtedy, gdy nie zostały zachowane podstawowe i elementarne zasady dotyczące ostrożności w wykonywaniu czynności służbowych.

W praktyce odszkodowawczej, stosowanej przez ubezpieczycieli, zagadnienia dotyczące odpowiedzialności ubezpieczającego za szkody popełnione w wyniku winy umyślnej ubezpieczonego dość często są zrównywane z właśnie z działaniem w wyniku rażącego niedbalstwa. Niezależnie od tego, czy jest to wówczas radca prawny ubezpieczenie (więcej), czy ubezpieczenie lekarza, ubezpieczyciel w takim przypadku starają się dowieźć, że działanie takie nie mieści się w warunkach polisy, odmawiając tym samym wypłaty odszkodowania. Przyjmuje się w takich sytuacjach, że wina za zaistniałą sytuację spoczywa na samym ubezpieczonym i to on powinien zostać obciążony jej skutkami.