Dobrowolne ubezpieczenie radcy prawnego

Ubezpieczenie radcy prawnego (https://radca-prawny.iexpert.pl/), do jakiego zobligowany jest radca prawny ma na celu ochronę interesów jego samego oraz klientów na rzecz których świadczy swoje usługi. Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia dotyczy jego podstawowej formy, istnieje jednak możliwość doubezpieczenia się. Możliwość dzięki której można podwyższyć sumę gwarancyjną, okres ochrony oraz zakres ubezpieczenia. Więcej

Czy radca prawny może się pomylić?

Każdy radca prawny, podobnie zresztą jak i adwokat, zobowiązany jest do tego, by z należytą starannością obsługiwać swoich klientów. Rady i działania tychże prawników muszą być zawsze nie tylko przemyślane, ale także i poparte wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Prawnik nie powinien zgadywać, nie powinien również wprowadzać swoich klientów w błąd. Zdarzyć się może jednak tak, że uczyni to zupełnie nieświadomie. Co wówczas? Więcej

Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Nie można mówić o staranności podwyższonej, a już zwłaszcza o staranności maksymalnej. Staranność wymagana od radcy prawnego, notariusza czy też adwokata, powinna posiadać znamiona staranności przeciętnej, choć zaznaczyć należy, że w odniesieniu do przedstawicieli tejże profesji, staranność ta musi być znacznie większa niż staranność do jakiej zachowania zobowiązany byłby przeciętny obywatel. Więcej

Radca prawny – człowiek w rękach którego spoczywa odpowiedzialność za losy innych ludzi

Nie da się ukryć, że radcowie prawni, obok adwokatów od lat są jednymi z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Było tak zawsze, nie jest to więc wymysł naszych czasów. Dobry prawnik jest w zdecydowanej większości przypadków człowiekiem bardzo zamożnym, plasującym się w wyższych warstwach społecznych. Nie jest jednak tak, że pieniądze te spadają z nieba, bowiem, aby móc osiągać zarobki wyższe niż przeciętne, konieczne jest nie tylko poświęcenie wielu lat nauce służącej zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa, ale także i wykazywanie ponadprzeciętnych zdolności do poruszania się w przepisach, celem ochrony klientów. To niebywała sztuka lawirowania i nierzadko także wykorzystywania pewnych luk prawnych, celem uzyskania określonego celu. Więcej

Czy radca prawny jest nieomylny?

Do pewnych osób podchodzimy z olbrzymią dawką zaufania. Traktujemy je jak autorytet, przyjmując wszystko to, co mówią jako pewnik. Wychodzimy z założenia, że wiedzą lepiej od nas i przez to nie ma sensu kwestionować ich zdania, a także sposobu działania. Niestety, jest to poważny błąd. Każdy z nas jest bowiem człowiekiem, niestety mylą się nawet najlepsi, nie wspominając już o tym, że wiele osób wykonuje określony zawód tak naprawdę się na nim nie znając. Więcej

Owocna współpraca z kancelarią prawną

Znalezienie dobrej kancelarii radcy prawnego, być może nie graniczy z cudem, jest to jednak przedsięwzięcie wymagające pewnego wysiłku. Jest to również wysiłek wart podjęcia, szczególnie wtedy, gdy zależy nam na wysokie jakości usługach oraz kompleksowej obsłudze. Tak bowiem się składa, iż naprawdę profesjonalne kancelarie są w stanie zapewnić nam usługi z zakresu chodziażby księgowości, podatków, czy też rynku e-commerce. takie kancelarie są również w stanie świadczyć swoje usługi bezpośrednio u klienta. Więcej

Czy korzystanie z pomocy radców prawnych jest bezpieczne?

Radcowie prawni stanowią grupę osób, które wykonują zawód wiążący się nie tylko z prestiżem i uznaniem społecznym, ale także wielką odpowiedzialnością za losy innych, niezwiązanych z nimi osób. Nie da się polemizować z faktem, że od decyzji podejmowanych przez radców prawnych zależą losy ludzi, ważą się również istotne dla nich kwestie rodzinne i majątkowe. Z tego właśnie względu, każdy błąd i zaniedbanie ze strony radcy prawnego, może mieć bardzo dotkliwe skutki, nierzadko też takie, które są nieodwracalne. Z tego właśnie powodu, ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe. Stanowi ono, bowiem realne zabezpieczenie interesów osób korzystających z ich usług. Więcej

Radca prawny – praktyka zawodowa

Radca prawny na mocy stosownej ustawy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Program ubezpieczenia radców prawnych (https://radca-prawny.iexpert.pl/) złożony jest z dwóch, podstawowych elementów, czyli z podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie indywidualne) oraz z dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie grupowe). Oba rodzaje ubezpieczeń różnią się od siebie zarówno wysokością sumy gwarancyjnej, jak i czasem ochrony oraz jego zakresem. I tak OC podstawowe: Więcej

Korzystanie z pomocy radców prawnych

Radcowie prawni zaliczani są do grona zawodów, których wykonywanie wiąże się nie tylko z prestiżem i uznaniem społecznym, ale także wielką odpowiedzialnością za losy innych ludzi. Nierzadko od decyzji podejmowanych przez radców prawnych zależą losy ludzi, ważą się istotne dla nich kwestie majątkowe i rodzinne. Każdy błąd i zaniedbanie po stronie radcy prawnego, może mieć bardzo dotkliwe skutki, nierzadko nieodwracalne. Dlatego właśnie, przedstawiciele tejże profesji zobligowani są do posiadania ubezpieczenia radców prawnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej: https://radca-prawny.iexpert.pl/ubezpieczenie-majatkowe-kancelarii-radcy-prawnego/). Więcej

« Older Entries