Czy radca prawny może się pomylić?

Każdy radca prawny, podobnie zresztą jak i adwokat, zobowiązany jest do tego, by z należytą starannością obsługiwać swoich klientów. Rady i działania tychże prawników muszą być zawsze nie tylko przemyślane, ale także i poparte wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Prawnik nie powinien zgadywać, nie powinien również wprowadzać swoich klientów w błąd. Zdarzyć się może jednak tak, że uczyni to zupełnie nieświadomie. Co wówczas? Więcej

Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Nie można mówić o staranności podwyższonej, a już zwłaszcza o staranności maksymalnej. Staranność wymagana od radcy prawnego, notariusza czy też adwokata, powinna posiadać znamiona staranności przeciętnej, choć zaznaczyć należy, że w odniesieniu do przedstawicieli tejże profesji, staranność ta musi być znacznie większa niż staranność do jakiej zachowania zobowiązany byłby przeciętny obywatel. Więcej

Gdy nałóg zaczyna odbierać kontrolę nad samym sobą

Człowiek jest jedyną istotą żywą, która posiada rozum, ma świadomość siebie samego, świadomość własnej świadomości oraz istnienia świata zewnętrznego, w którym żyje i funkcjonuje. Zatem jest człowiek niezwykle wyjątkowych stworzeniem, któremu przysługuje też z tej racji przysługują wyjątkowe przywileje i prawa. Więcej

Spółka ? sposób na prowadzenie własnego biznesu

Życie na własny rachunek zawsze było pociągającą perspektywą dla wszystkich, którzy rozważali jakikolwiek sposób prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niezapośredniczony niczyją wolą, wyrażeniem zgody czy przyzwolenia na daną formę aktywności na rynku (więcej: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06). Dlatego wciąż powstaje tak wiele firm, małych lub większych przedsiębiorstw, czy zakładów oferujących różnego typu usługi ? bowiem właściciel każdego z nich podejmuje się rozpoczęcia biznesu właśnie w tym celu ? by zyskać pewną niezależność finansową i samodzielnie dbać o własny byt. Więcej